Yüksek Haysiyet Divanı - Türk Veteriner Hekimleri Birliği

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  




Yüksek Haysiyet Divanı

Dr. Nahit YAZICIOĞLU                  Başkan

Sefa GÜR                                      Genel Sekreter

Talat GÖZET                                  Üye

Prof. Dr. Ender YARSAN                Üye

Ali KOÇ                                           Üye

Sebahattin YAZICI                          Üye

Dr. Tahir GONCAGÜL                     Üye

YEDEK ÜYELER

Mevlüt KÜÇÜK

Abdulbaki ŞAHİN

Mahmut Zühtü ÇEVİK

Selçuk ÜNAL

Hasan ERYILMAZ

Gaffar AKTOZ

Ömer Bedir ERDEM